Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Fa  més de cinc anys que les Plataformes  d’Afectades  per la Hipoteca  de Catalunya  reclamem mesures d’intervenció sobre els habitatges buits, donada la situació d'emergència habitacional que es  viu  a  Catalunya  i  a tot  l'Estat. Per  això  considerem  un  pas  endavant  que  el  Govern  Català s’hagi decidit a actuar en el sentit del que ja és un veritable clam popular. Tot i això, després de gairebé sis anys de crisi econòmica, més de 50.000 execucions hipotecàries a l’Estat (entre les que  Catalunya  encapçala  tots  els rànquings  amb  45  execucions  hipotecàries  diàries  durant  el 2013)  i  la  manca  de  recursos  públics  per  afrontar  una  situació  de  veritable  emergència habitacional (l’habitatge social suposa un 2% del parc a tot l’Estat, mentre que a 2011 la quantitat d’habitatge buit es xifrava en un 13,7%), el Govern actua tard i de manera molt tímida.
El passat 2 de maig el Govern de la Generalitat va treure a informació pública l’avantprojecte de llei  de l’impost  sobre  els habitatges  buits. Aquesta llei  grava  els  habitatges  d’empreses  que  portin  més  de  dos  anys  buits  sense  causa justificada,  a  través  d’una  quota  progressiva  de  500€,  825€  i  1.650€  en  funció  del  nombre d’immobles que s’acumulin. Així mateix, crea un registre de pisos buits durant més de dos anys.


Cinc mesos després de que la PAH posés en marxa la  campanya “moció PAH” per recuperar habitatge  buit  en  mans  de  les  entitats  financeres,  una  moció  aprovada  ja  en  més  de  100 ajuntaments catalans.
Per això no podem deixar de denunciar que l'impost sobre habitatges buits proposat pel govern, d’una banda, per rellevants que puguin semblar pel ciutadà, les quantitats previstes són irrisòries pels grans tenedors d’habitatge desocupat (les entitats bancàries i les seves immobiliàries) el que posa en dubte la seva efectiva capacitat de mobilitzar el parc en desús. De l’altre el requisit dels dos anys de desocupació endarrereix molt el moment d’intervenció de l’administració sobre els pisos buits i deixa fora un dels grans propietaris de pisos buits: la SAREB, o el anomenat banc dolent, creada a finals de 2012.
A través d’aquest projecte legislatiu la Generalitat podia avançar el moment d’intervenció sobre els pisos buits, però decideix no fer­ho i fixa el fet impositiu en el mateix  moment  en  el  que  pot  iniciar­se  l’aplicació  de  la  moció de  la  PAH.  La  moció  de  la  PAH preveu  la  possibilitat  de  requerir  l’ocupació  del  habitatge,  la  d’imposar-li  fins  a  tres  multes coercitives i, si es persisteix en la conducta, sancionar-la amb fins a 900.000 euros.
Així  doncs,  lluny  d’adoptar  una  actitud  ferma,  recolzant  els  municipis  que  ja  estan  aplicant aquests procediments o aplicar-los per si mateixa, la Generalitat s’ha decidit per regular un tribut que li permeti actuar de manera més simbòlica que real sobre el parc en desús. Per això, des de la  PAH  instem  a  la  Generalitat  a  que  emprengui  mesures  més  contundents  a  l'alçada  de  les circumstàncies, com ja està fent la ciutadania.
1 comentari:

  1. L'articulat de la llei conté un article-trampa per dilatar encara més la seva aplicació. Volen esperar a tenir un reglament per poder definir com es concreta l'inici dels dos anys de desocupació.
    "2.3. El còmput del termini dels dos anys establert a l’apartat 1 d’aquest article, s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està disponible per ser utilitzat, en els termes que es determinin per reglament, i no hi ha causa que en justifiqui la desocupació. Cal, així mateix, que el subjecte passiu n’hagi estat titular de forma continuada durant aquests dos anys."

    Si podem preveure una llarg camí per l'aprovació de la llei, imagineu el que pensen trigar a aprovar el reglament.
    Aquest projecte de llei és una cortina de fum de CiU i els seus acòlits per desactivar la pressió de les mocions que hem forçat des de la PAH. Cinisme polític.

    ResponElimina