L'ajuntament de Manresa ignora les nostres demandes


El pressupostos municipals de Manresa ignoren les demandes de la PAHC Bages 

Els membres de la PAHC que vàrem escoltar més de tres hores de debat dels pressupostos 2015, a més d’indignats per dos anys d’incompliments dels compromisos de l’equip de govern, vàrem sortir molt preocupats perquè el debat ens va fer veure que ni govern ni oposició entren en les qüestions de fons del problema de les polítiques socials i d’habitatge de la ciutat.

Es va parlar de FORUM. Concretament el regidor d’hisenda va dir que “no servia per a la funció per a la qual havia estat creat que era la rehabilitació d’habitatges del barri antic”(1). No obstant, va afirmar, “disposa d’un passiu molt sòlid”.

FORUM disposa de centenars de pisos destinats al lloguer o a la venda però no pot oferir els pisos que les famílies ofegades necessiten. Mentrestant, l’empresa pública FORUM fa d’embornal dels residus tòxics financers de les polítiques d’urbanisme passades, dedicades a construir places, passarel·les i aparcaments(2). I per mantenir-la amb les funcions que no li són pròpies, cal una partida del pressupost municipal que suma 1.483.016 €.
Amb aquestes lloses financeres i amb unes prioritats dedicades a amortitzar el deute, entenem que l’ajuntament es troba a mercès dels bancs, i per tant no els pot molestar posant-los multes per tenir pisos tancats per especular. I el que és més greu, FORUM, oficina local d’habitatge social, no és l’instrument de les polítiques d’habitatge que Manresa necessita, que són habitatges per a famílies amb molts pocs ingressos, (que reben ajudes intermitents) o amb ingressos zero. Són les famílies que no els queda més alternativa que viure en un dels blocs alliberats per la PAHC.
Entenem perquè els partits de la oposició que havien estat en el govern no volen remenar el tema i per aquesta raó també entenem que les crítiques que els va dirigir el regidor d’hisenda, eren tan sols insinuacions. Potser és que les bones formes polítiques serveixen per tapar-se els uns als altres.
Però encara hi ha un altre fet del ple que resulta especialment vergonyant no pel que es va dir sinó pel que es va callar. L’equip de govern es va mostrar molt cofoi de reduir el capítol 1. (despeses de personal) perquè disposa d’una plantilla de 67 empleats menys. Ni una sola veu va alçar el crit al cel per demanar que l’ajuntament de Manresa adeqüi l’estructura de personal i els programes de serveis socials, pensats per l’època de vaques grasses, a la situació dramàtica que han de suportar les famílies, i que col·lapsen les treballadores i els recursos dels serveis socials municipals.
Diuen que quan ja no hi érem es va sentir la veu de la regidora de serveis socials, que va parlar de les treballadores socials per afirmar que la PAHC, amb la seva actitud, les menyspreava.
Senyora regidora, creiem que vostè ha vist i sentit els drames que expliquen moltes famílies, i per tant, sap a quin punt pot arribar la ràbia, i també la profunda depressió de les persones que s’atansen davant de les seves treballadores. Li podem assegurar que la PAHC canalitza bona part d’aquesta ràbia, d’aquesta profunda depressió, i intenta, tota ella, com altres col·lectius de la ciutat, col·laborar amb eficiència amb unes treballadores a les quals seguim reconeixent el mèrit de treballar pacientment i silenciosa en mig d’aquest infern. Si vostè tingués la dignitat que a un servidor públic se li suposa, no taparia les seves vergonyes darrera d’una defensa purament retòrica de les seves treballadores socials front dels justament indignats. I en comptes d’això, a més d’incrementar el seu nombre i els seus recursos, explicaria amb pèls i senyals la situació dramàtica de la fragmentació social manresana, qüestió que li hem reclamat fins a la sacietat, i proclamaria les causes per les quals el seu equip de govern no aplica les polítiques socials que la situació requeriria. I si tot plegat es fa insuportable, sempre li queda la possibilitat de dimitir.
Però no demanem la dimissió de ningú. Nosaltres assistirem a les reunions que l’ajuntament convoqui amb els interlocutors que el govern disposi, això si, sempre que vinguin disposats a acomplir la llarga llista de compromisos pendents.

Acordat a l’Assemblea de PAHC Bages a Manresa el 21 de desembre de 2014.


(1) Tenim notícia de la rehabilitació d’un edifici de 6 habitatges la plaça Gispert.
(2) Tan sols 500.000 € dels 16 milions de diner públic del pla de barris 2004-2010 van ser destinats a rehabilitació d’edificis al barri antic.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada