Tres anys... SEGUIM!

Avui fa tres anys vam celebrar la primera assemblea a l'Ateneu la Sèquia. Tres anys amb molt amor, lluita, plors, riures i créixer plegades. Tres anys on persones d'orígen, creences, ideals i valors diferents hem estat juntes lluitant pel dret a un habitatge digne, a no estar subjectes de per vida a deutes il·legítims, dret a una vida digna.
Juntes hem lluitat amb companyes contra el racisme, pels drets laborals, pel dret a viure sense fronteres, pel dret a ser respectades i ser ames dels nostres cossos...
Dia rere dia hem estat als carrers, amb companyes molt estimades, de molts altres col·lectius de la ciutat i la comarca. Hem lluitat contra bancs i pressionat les administracions. Hem gaudit de victòries i de coneixences inoblidables.
Hem sigut deu, vint o dues-centes. Hem comptat per milers les adhesions a les nostres campanyes. Hem conegut a una, a dues, a moltes personalitats rellevants de la política o la cultura.
Aquests mil noranta-cinc dies han estat plens de vida. Mil noranta-cinc dies d’emocions i vivències, amistats i coneixences, comiats i rencontres, mil noranta-cinc dies d’amor, perdó, d’AMOR, així en majúscules. AMOR per totes les persones que hem format part d’una o altra manera de la PAHC, que hem aportat una mica de nosaltres per compartir-ho amb les companyes. AMOR perquè és la única arma que tenim les desposseïdes per enfrontar-nos al poder financer d’aquest sistema capitalista que ens vol desprotegides, soles i tancades a casa, que no vol que sortim al carrer i que baixem el cap per poder fer i desfer sense destorb.
Però nosaltres estem aquí! No marxarem ni us deixarem tranquils!
I aquí un recull de fotos que són totes les que estan, tot i no ser totes les que som.
Gaudiu-ne
SEGUIM!!!

Portem la #ILPalAjuntament


Fa 3 mesos que vam guanyar una llei que protegeix el dret a l'habitatge: ara cal aplicar-la per defensar la gent!

Avui exigim amb una acció coordinada a tots els Ajuntaments de Catalunya que usin la nova llei per aturar l'emergència habitacional

El passat 29 de Juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la nostra Iniciativa Legislativa Popular pel dret a l'habitatge. Va ser una victòria col·lectiva gegant per la qual hem lluitat més de 6 anys.

La "Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures urgents per a afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica", posa damunt la taula mesures per aturar els desnonaments d'hipoteca i de lloguer, els talls de subministraments, per acabar amb els deutes de per vida que no arribem a pagar, i per mobilitzar els habitatges buits de bancs que incompleixen la seva funció social. La llei que vam aconseguir aprovar és molt clara i estableix que cal protegir les persones en situació d'exclusió residencial i sense alternativa habitacional.

En concret, la llei obliga els ajuntaments a elaborar informes d'exclusió residencial per certificar la necessitat de paralitzar un desnonament o un tall i garantir lloguer social. A controlar que en casos de desnonament de gran tenidor d’habitatge, aquest faci una oferta de lloguer social dins dels paràmetres que la llei estableix, i de no ser així, sancionar amb fins a 90.000 euros per infracció. A més, els ajuntaments i la Generalitat queden obligats a reallotjar les famílies que s'enfrontin a desnonaments de petit propietari, sempre que els ajuts econòmics no siguin suficients. Queda clar que serà imprescindible mobilitzar nombrosos habitatges socials i qui te mes habitatge buit perquè ha estat desnonant els últims anys es la banca. La nova llei aporta per a això una nova eina que serà clau, per ser més eficient que les multes: la possibilitat d'obligar directament als bancs, als grans tenidors d’habitatge, a cedir habitatge buit per a lloguer social.

El grup promotor de la ILP ha volgut des del primer dia de vigència de la llei facilitar l'aplicació d'aquesta. Per això, conjuntament amb la Generalitat, hem treballat una guia d'aplicació pels Ajuntaments i aquesta setmana publicarem una guia d'usuaris. No només això, sinó que ens hem ofert als Ajuntaments i a la Generalitat per a col·laborar en el desplegament de la llei: de mitjans de novembre a mitjans de desembre farem 8 formacions 8 formacions a tota Catalunya adreçada als municipis alhora d'aplicar la llei 24/2015.

Els municipis tenen un paper central en l'aplicació d'aquesta llei. Per això avui portem aquesta exigència a tots els Ajuntaments de Catalunya i portem la #ILPalAjuntament

Tenim a les nostres mans una llei que fa molt temps que necessitem. Perquè la llei es compleixi és imprescindible que totes les administracions assumeixin la seva responsabilitat. Amb aquesta llei vigent no valen les excuses, no acceptarem que les administracions es passin les responsabilitats entre elles mentre aquesta es queda sense aplicar.

Des de la PAH portem 6 anys lluitant per això dia a dia i amb humilitat. Ens haureu vist als carrers, però sobretot hem treballat com formigues, donant-nos suport els uns als altres. Per això ara exigim menys paraules i més resultats!

Avui exigim a tots els Ajuntaments perquè apliquin la nostra ILP, que ara és una llei de tots que defensa a qualsevol persona amb dificultats. Facin complir la llei i comptin amb la PAH per a fer-ho!

#AvuiEsPot #ILPalAjuntament

Alquiler por 5 años de Obra Social en BlocBages2

Así, en crudo, contenido de la rueda de prensa de hoy, con las 4 voces que nos representan a todas

Gracias a todas las que hacéis posible La PAH y la Obra Social.
SÍ SE PUEDE! Porque LA SAREB ES NUESTRA!Familias del Bloque:
Las familias del Bloque del Carrer Girona, Bloc Bages 2, estamos muy contentas porque se ha regularizado nuestra situación y ahora tenemos estabilidad para los próximos cinco años. También satisfechas por haber conseguido lo que queríamos el día que entramos a vivir en este bloque: la oportunidad de disfrutar de una vivienda digna en unas condiciones de alquiler que fuese asumible con nuestro nivel de ingresos económicos.
Cuando el pasado día 5 de noviembre estampamos nuestras firmas en los contratos de alquiler con la Agència d'Habitatge de Catalunya, se cumplió para nosotras un sueño que llevábamos soñando desde que el día 13 de abril del año pasado entramos a vivir la primera de las 14 familias que actualmente vivimos aquí.
Han sido casi 19 meses de incertidumbre, miedo y angustia, con denuncias y juicios que  hemos podido aguantar gracias al apoyo constante y tenaz de nuestras compañeras de la PAHC Bages y de la Obra Social con quienes en todo momento hemos sido como una sola familia y nos hemos podido dar soporte unas a otras en los momentos de más presión o con más tensiones.
Quien no haya vivido en un bloque de la Obra Social no se hace a la idea de lo difícil que resulta la situación de vivir como ocupa y que, gracias a las asambleas y reuniones periódicas, poco a poco familias que nunca hubieran pensado estar en esta situación sienten como legítimo el derecho que tenemos todas a tener una vivienda digna y que esto precisamente es lo que estamos haciendo: reclamar nuestros derechos!
Una vez más, y hablo en nombre de todas las familias, queremos agradecer a la PAH, la Obra Social y a tantos colectivos de Manresa y el Bages que nos han apoyado y ayudado durante este más de año y medio, el que hayamos llegado al punto de tener nuestra vivienda.
También agradecemos al Ayuntamiento y la Agència d'Habitatge de Catalunya el trato cordial que han mantenido con nosotras durante las largas negociaciones y como hemos podido llegar a los acuerdos que hemos firmado.
Sí se puede!

PAHC Bages
Lo primero que deseo hacer en nombre de la PAHC es felicitar a todas las familias del Carrer Girona porque han conseguido lo que para nosotros es un derecho básico: una vivienda digna con unas condiciones de alquiler asumible por las maltrechas economías de la clase trabajadora.
En este bloque, propiedad de la SAREB, el “Banco Malo”, que ocupamos hace más de un año y medio, han entrado a vivir un total de 14 familias.
El pasado 5 de noviembre 12 de ellas firmaron los contratos de alquiler por cinco años con la Agència d'Habitatge de Catalunya por importes mensuales que van desde los 50 a los 150 euros. Teniendo en cuenta las familias que no tienen ningún tipo de ingreso, esos 50 euros serán costeados hasta que su situación cambie por la administración. Asimismo hemos conseguido ayudas para los suministros de agua y luz. Las otras 2 familias están en proceso y pronto se firmaran también sus alquileres.
Desde que se hizo público que la SAREB cedía el uso del bloque a la Generalitat, hemos tenido varias reuniones con la Agència d'Habitatge de Catalunya y el ayuntamiento cuyos frutos recogimos el pasado jueves. Han sido reuniones cordiales pero complicadas, debido a la complejidad de encontrar una solución para cada una de las familias, todas con problemáticas muy diferentes, desde familias monoparentales, con menores a cargo o no, familias numerosas sin ningún tipo de ingreso o personas que viven solas. Al final hemos conseguido encontrar para cada situación la solución más idónea y ahora esas 12 familias saben que durante cinco años tienen su derecho a vivienda garantizado y podrán empezar a dedicar energías a desarrollar su vida sin la espada de Damocles de la legalidad vigente encima de sus cabezas.
Nuestra lucha no se acaba aquí: ahora mismo tenemos otros 3 bloques de la SAREB ocupados y nuestro deseo es que sean cedidos para su uso social a la administración, tal como marca la nueva ley 24/2015 o, como se la conoce popularmente, ILP Habitatge. Son un total de 27 familias que esperan tener una vivienda digna donde poder rehacer su vida, familias rotas por esta estafa llamada crisis, vivir con sus parejas, amar y criar a sus hijos, o lo que sea necesario para poder crecer como personas.
Seguimos instando a las administraciones, local, autonómica y central, a que regularicen la situación de las miles de familias que no pueden disfrutar de un hogar en condiciones y que obliguen a los auténticos causantes de esta lacra, en especial bancos y grandes inmobiliarias, a que pongan a disposición de la sociedad las miles de viviendas vacías que mantienen con el único fin de especular con el precio de estas y hacer negocio a costa de la vida de tantas y tantas personas.
No puede ser, gente sin casa y casas sin gente!


GT del Pla local d'Habitatge

LA PACH DENUNCIA LA INOPERANCIA DE L'AJUNTAMENT EN MATÈRIA D'HABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA D'AVANT LES URGENTS NECESSITATS DE LA POBLACIÓ DESFAVORIDA

Programa d'inspecció i intervenció sobre habitatges desocupats 
Ja fa 20 mesos el ple municipal va aprovar per unanimitat multar els bans que mantenen habitatges buits a la ciutat. Com a resposta l'Equip de Govern ha presentat recentment , davant la Taula d'habitatge, un  programa que allarga la possible recuperació de vivendes una mitjana de 12 mesos més. 
Contràriament a la urgència immediata de vivenda que pateixen unes 300 famílies a la ciutat , aquest programa, que actualment està a la fase preliminar, preveu començar el procediment sancionador en set mesos, segons el reglament aprovat.
El programa preveu:
- Primera fase d'elaboració d'un cens de pisos buits: en marxa, es desconeix quan finalitzarà.
- Segona fase de regularització de la situació anòmala de desocupació: dona 5 mecanismes diferents als propietaris per aturar el procediment sancionador i finalitzar la condició de desocupació: Durada mínima prevista 230 dies.
El procediment de regularització de la desocupació contempla:
·        Incoació i oferiment de mesures per revertir la situació de desocupació.
·        Declaració de desocupació anòmala.
·        Al·legacions.
·        Estimació o no d'al·legacions.
·        Tancament del procediment.
- Fase intermèdia de multes coercitives : fins un màxim de tres. De durada indeterminada.
- Tercera fase d'inici del procediment sancionador: Regulada pel Reglament general del procediment administratiu sancionador. De durada indeterminada entre comunicacions, al·legacions i resolucions.
Pisos buits:
Fins ara s'han detectat, segons el propi Ajuntament, un total de 8366 habitatges desocupats a la ciutat. Dels quals independentment del seu estat d'habitabilitat n'hi han 7229 de disponibles.
Actualment segons l'Equip de Govern hi ha a la ciutat, de totes aquestes vivendes, 634 d'ocupació immediata propietat dels bancs i EEFF, que tenen més de 50 vivendes censades, on no viu ningú:
·        170 de la SAREB
·        117 del BBVA
·        68 del BANC SABADELL
·        58 de BANKIA
·        96 de CAIXABANC
Hem de tenir present, que totes aquestes vivendes les hem de considerar  nostres (ja són nostres en el cas de la Sareb) o bé els titulars són bancs que han estat rescatats han diners públics. Rescat provocat per governs corruptes i provocat per la mala gestió empresarial.
Mesures per evitar la pobresa energètica
D'altra banda, i en la mateixa presentació davant la Taula d'Habitatge, responen a preguntes dels assistents sobre la pobresa energètica i els talls de subministrament del serveis bàsics,que l'actual crisi i situació de falta de recursos pot provocar aquest hivern a les famílies, l'Ajuntament manifesta que no ha iniciat converses per tal de arribar a convenis amb les companyies d'aigua llum i gas per garantir que cap família quedi sense accés.
Ciutats grans i petites com Barcelona, Martorelles, etc ja estan endegant aquestes converses. Es prioritari actuar ja. Arriba l'hivern i s'han d'evitar els talls de subministrament.
El nostre Ajuntament tan sols ha previst un programa d'ajuts municipal al pagament dels rebuts, que benvingut sigui, encara que saben que del tot insuficient.
Per la PAHC la solució no es tracta d'ajudes econòmicas des de l'Ajuntament, si més no és fer que les grans empreses subministradores, que han provocat injustificadament pujades de fins el 70% dels rebuts en 6 anys, siguin les que aportin a fons perdut el cost que no poden assumir les famílies en risc d'exclusió.
Llei 24/2015 aprova pel Parlament de Catalunya el passat 29 de juliol
Totes aquestes circumstàncies demostren la manca de voluntat que té aquest  Equip de Govern de Manresa per solucionar els problemes vitals i urgents de les famílies amb pocs recursos.
Tant és així, que segons el propi Ajuntament, a preguntes de la PAHC, fetes en aquesta Taula d'habitatge del passat dia 3, manifesta que actualment no preveu utilitzar la recent llei 24/2015 de "mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica". "Encara no ens hem posat a parlar" va manifesta el Sr. Llobet Regidor d'habitatge.
Aquesta llei dictamina concretament al respecte dels temes del que hem parlat el següent:
- Article 7 parlant de "mesures per  garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc de vivendes assequibles de lloguer" obliga a l'Administració a exigir la cessió obligatòria d'habitatges buits als gran tenidors. Exigència a gestionar davant els bancs i EEFF en el cas de que una sola família en el municipi estigui en risc d'exclusió residencial.
- Article 5 de definició del lloguer social. Relacionant-lo amb els ingressos de la família i el IRSC(10%, 12%, o bé 18%). Mai ho relaciona amb el lloguer mig de mercat a Manresa i per suposat no parla de subvencionar a les famílies fins arribar a la quantia del rebut segons el mercat de lloguers. Aquesta estratègia beneficia sobretot als propietaris de les vivendes.
- Article 6 parlant de "mesures per evitar la pobresa energètica" obliga a les administracions públiques a garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les famílies en risc d'exclusió, establint acords o convenis amb les empreses subministradores per que concedeixin ajuts a fons perdut o descomptes en els consums,  I que davant de la decisió de tallar els subministrament estiguin obligades a avisar prèviament a Serveis Social de l'Ajuntament.

PER TOT AIXÒ LA PAHC DEMANA AL GOVERN DE LA CIUTAT QUE NO JUGUI AMB LA VIDA DE LES PERSONES. QUE TÉ MECANISMES LEGALS A LA MA PER SOLUCIONAR LES SEVES URGENTS NECESSITATS.

SR. ALCADE POSIS A TREBALLAR AMB CONTUNDÉCIA I RAPIDESA I DEIXI DE MAREJAR LA PERDIÚVAM DESOBEIR QUAN ES VA ENTRAR A OCUPAR EL BLOC DE LA SAREB QUE AVUI ÉS PER A 14 FAMÍLIES EN CONDICIONS LEGALS.  AMB LA MATEIXA FORÇA I CONVICCIÓ LLUITAREM PER FER QUE L'AJUNTAMENT COMPLEIXI LA LLEI QUE GRÀCIES A LES PAH RESCATA PERSONES ALS PISOS DELS BANCS    

Obra Social
Hace unas semanas recordabamos con el lanzamiento de "la SAREB es nuestra" que la Obra Social de la PAH habia recuperado hasta el momento 18 bloques de manos del banco malo. Pues bien uno de ellos es este Bloc 2 para el que hoy se anuncia la tan esperada solución, alquileres sociales para las familias que viven en él.
Este Bloque tiene una historia paralela a la de los otros, recuperado hace año y medio para que 14 familias tuviesen el techo que nadie quería permitirles, llevaba años vacío sirviendo únicamente para la especulación de la SAREB, la mayor inmobiliaria de europa.
Nosotras, la ciudadania organizada le dimos un uso social y lo llenamos de vida y esperanza, esperanza confirmada la semana pasada con la firma de alquileres sociales para las familias que han rehecho en él el hoga que en su dia perdieron.
Desde la PAH llevamos años intentando cambiar las leyes e interviniendo para solucionar problemas, personas normales que autoorganizadas buscamos todas las vías posibles para evitar el quedarnos en la calle y para las que en demasiados casos, la Obra Social es nuestra única alternativa, ante la negativa y oidos sordos de bancos y administracines, y también por esta via de la total desobediencia civil, recuperando viviendas vacías de bancos, estamos demostrando que ¡SI SE PUEDE!.
Aprovechamos la ocasión para recordarle a la SAREB que es esto lo que queremos para los demás bloques que se encuentran en la misma situación e insistimos, con la ley 24/2015 en la mano que exigimos la cesión de todas sus viviendas vacias para darles el uso social que deben tener. Como demostramos con este acuerdo, lo que pedimos es perfectamente posible y viable legalizar la situación de los cientos de familias de la Obra Social PAH que vivien en pisos de la SAREB y por qué no de todas las demás a las que no les ha quedado otro remedio que ocupar en precario este tipo de viviendas, con la nueva ley que permite la cesión obligatoria de los pisos vaciós en manos de los bancos le preguntamos al Ayuntamiento de Manresa y a todos los demás a qué esperan para hacerla efectiva. Y a la SAREB que por qué no se sienta con la PAH paara solucionar esta situación de una vez por todas.
Hoy anunciamos también que nuestra web lasarebesnuestra.com no deja de crecer y alberga ya 33.000 viviendas del banco malo, porque queremos que todas sean cedidas, como el Bloque 2 en alquiler social.
No pararemos hasta que lo logremos, legalización de la situación de las familias que ya vivien en pisos de la SAREB y cesión de los pisos vacíos, porque LA SAREB ES NUESTRA y sabemos que SI SE PUEDE.
Volem habitatge!


(En castellano abajo)

LA PACH denúncia una vegada més la passivitat de l'ajuntament per fer efectiu el Dret a l'Habitatge

Avui, dilluns 26 d'octubre, ens trobem davant les oficines de FORUM per dos motius:
-    Presentar sol·licituds per al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial tal com demana l'article 5.8 de la llei 24/2015 coneguda per ILP Habitatge.
-    Evidenciar l'elevat nombre de famílies que no gaudeixen d'un habitatge digne i amb garanties i fer evident que l'administració no els dona solucions tot i tenir a les seves mans instruments legals per tal de garantir el dret a l'habitatge.
Volem recordar que han passat 645 dies des que, a petició de la PAHC Bages, es va aprovar la moció per multar als grans tenidors de pisos buits a la ciutat fins que l'ajuntament ha publicat al DOGC el Programa d'Inspecció i Intervenció sobre els Habitatges Desocupats en Situació Anòmala. Gairebé 2 anys!
També  recordem que a la taula d'habitatge del 13 d'abril de 2015 ja es va presentar aquest document que va tenir el vistiplau immediat de la PAHC.
Com que l'ajuntament no ha fet res més que donar voltes al mateix paper, és per això que avui segueixen vigents les nostres exigències:

Exigències antigues de la PAHC a l’ajuntament de Manresa

En el primer ple municipal d’aquesta legislatura celebrat el 23 de juliol es van aprovar per unanimitat  els compromisos de seguir el procediment per multar als bancs que tenien pisos buits i d’iniciar d’immediat la redacció del Pla local d’habitatge. En aquest ple la PAHC va exigir que l’ajuntament fes públic el Llistat dels 758 pisos buits dels bancs que l’ajuntament va confeccionar fa més d’un any (8 de juliol de 2014) per tal de conèixer les dades bàsiques: nom del tenidor, localització, superfície, condicions d’habitabilitat. L’alcalde i el regidor d’habitatge han fet públiques (Regió 7 de 9 d’octubre de 2015) les actuacions dels primers mesos de mandat però és evident que aquesta no ha estat la seva prioritat. Seguim igual i encara és l’hora que ens han de convocar a la comissió de la PAHC que ja estem treballant des de fa setmanes en la redacció d'un Pla Local d’Habitatge.
Mentre van passant els mesos, la situació actual es fa insostenible per moltes famílies. Una mostra de persones en exclusió residencial van ser els casos debatuts a l'assemblea de la PAHC del dia 11 d’octubre:
  • N. B Ch. Mare de dos fills que viu en un pis compartit amb 400€ d’ingressos, es troba en procés de separació.
  • Josep M. Té un fill al seu càrrec està pendent de desnonament per impossibilitat de pagar el lloguer i l’ajuntament no li ha ofert alternativa. Te el desnonament ajornat fins gener tot i que l'ajuntament no ha fet servir el document de la Guia de la Llei 24/2015 per parar el procés mentre la administració troba una solució habitacional.
  • Z. fa tres mesos que no pot pagar el lloguer i el propietari (una gestoria) l’amenaça amb tallar-li els subministraments.
  • L. N. Que no te ingressos vivia en una pensió que l’ajuntament ha deixat de pagar i l’ha acollit un amic fins que torni la seva família en uns pocs dies.
  • G. Pare amb un fill a càrrec i sense ingressos ha de viure en un pis compartit del qual haurà de marxar a finals de mes.

Exigències immediates actuals

que no requereixen esperar a tenir redactat el pla local d’habitatge sinó  que demanen el compliment de la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
El Govern de la Generalitat amb la PAH i l’Observatori DESC han publicat la  Guia per a ajuntaments sobre aplicació de les mesures de la llei.  Un document amb clares prescripcions que el nostre ajuntament i l’empresa FORUM estan ignorant. Entre les actuacions immediates fixades per la llei i concretades a la Guia es troben:
1) FONS PISOS DE LLOGUER PER A POLÍTIQUES SOCIALS que es composa de
parc públic i de parc privat de grans tenidors com els bancs i altres propietaris de més de 50 habitatges. La llei 24/2015 determina que els grans propietaris que mantenen pisos buits per més de dos anys han de fer la cessió obligatòria d’habitatges per tres anys per al Fons d’habitatges de  lloguer per a polítiques socials (article 7)
2) OBLIGACIÓ D’OFERIR ALTERNATIVA RESIDENCIAL per a desnonaments de lloguer de privats que ha d’assegurar l’administració (art. 5.6)
3) GARANTIA D’ATORGAMENT D’AJUTS. La Llei estableix el dret a rebre ajuts econòmics per a evitar el desnonament de persones o unitats familiars que no puguin afrontar el pagament del lloguer. (article 5.5)
4) OFERTA DE LLOGUER SOCIAL COHERENT AMB LA LLEI EN ELS PISOS GESTIONATS PER FORUM de forma que el preu del lloguer més els subministraments no superin el 30% dels ingressos familiars (article 8).

LA PAHC NO POT TOLERAR QUE L’AJUNTAMENT INCOMPLEXI LA LLEI QUE DEFENSA EL DRET A L’HABITATGE DIGNE PER LA  QUE TANT HEM LLUITAT.

__________________________
___________________________________________________

(En català a dalt)

LA PAHC denuncia una vez más la pasividad del ayuntamiento para hacer efectivo el derecho a la vivienda

Hoy,  lunes 26 de octubre, nos encontramos ante las oficinas de FORUM por dos  motivos:
-Presentar solicitudes para el registro de solicitantes de  vivienda de protección oficial tal como pide el artículo 5.8 de la ley  24/2015 conocida por ILP Vivienda.
-Evidenciar el elevado número de familias que no gozan de una vivienda  digna y con garantías y hacer evidente que la administración no les da  soluciones a pesar de tener en sus manos instrumentos legales para  garantizar el derecho a la vivienda.
Queremos  recordar que han pasado 645 días desde que, a petición de la PAHC  Bages, se aprobó la moción para multar a los grandes tenedores de pisos  vacíos en la ciudad hasta que el ayuntamiento ha publicado en el DOGC el  Programa de Inspección e Intervención sobre las Viviendas Desempleados en situación anómala. Casi 2 años!
También recordamos que en la mesa de vivienda del 13 de abril de 2015  ya se presentó este documento que tuvo el visto bueno inmediato de la  PAHC.
Como el ayuntamiento no ha hecho más que dar vueltas al mismo papel, es por eso que hoy siguen vigentes nuestras exigencias:

Exigencias antiguas de la PAHC en el ayuntamiento de Manresa

En  el primer pleno municipal de esta legislatura celebrado el 23 de julio  se aprobaron por unanimidad los compromisos de seguir el procedimiento  para multar a los bancos que tenían pisos vacíos y de iniciar de  inmediato la redacción del Plan local de vivienda. En  este pleno la PAHC exigió que el ayuntamiento hiciera público el  Listado de los 758 pisos vacíos de los bancos que el ayuntamiento  confeccionó hace más de un año (8 de julio de 2014) para conocer los  datos básicos: nombre del tenedor, localización, superficie, condiciones de habitabilidad. El  alcalde y el concejal de vivienda han hecho públicas (Regió7 de 9 de  octubre de 2015) las actuaciones de los primeros meses de mandato pero  es evidente que esta no ha sido su prioridad. Seguimos igual y todavía es la hora que nos tienen que convocar a la  comisión de la PAHC que ya estamos trabajando desde hace semanas en la  redacción de un Plan Local de Vivienda.
Mientras van pasando los meses, la situación actual se hace insostenible para muchas familias. Una  muestra de personas en exclusión residencial fueron los casos debatidos  en la asamblea de la PAHC del día 11 de octubre:
  • N. B Ch. Madre de dos hijos que vive en un piso compartido con 400 € de ingresos, se encuentra en proceso de separación.
  • Josep  M. Tiene un hijo a su cargo está pendiente de desahucio por  imposibilidad de pagar el alquiler y el ayuntamiento no le ha ofrecido  alternativa. Tiene el desahucio aplazado hasta enero aunque el ayuntamiento no  ha utilizado el documento de la Guía la  Ley 24/2015 para parar el proceso mientras la administración encuentra  una solución habitacional.
  • Z. hace tres meses que no puede pagar el  alquiler y el propietario (una gestoría) la amenaza con cortarle los  suministros.
  • LN  Que no tiene ingresos vivía en una pensión que el ayuntamiento ha  dejado de pagar y la ha acogido un amigo hasta que vuelva a su familia  en unos pocos días.
  • G. Padre con un hijo a cargo y sin ingresos tiene que vivir en un piso compartido del cual deberá marchar a finales de mes.

Exigencias inmediatas actuales

que  no requieren esperar a tener redactado el plan local de vivienda sino  que piden el cumplimiento de la LEY 24/2015, de 29 de julio, de medidas  urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la  pobreza energética.
El  Gobierno de la Generalitat con la PAH y el Observatorio DESC han  publicado la Guía para ayuntamientos sobre aplicación de las medidas de  la ley. Un documento con claras prescripciones que nuestro ayuntamiento y la empresa FORUM están ignorando. Entre las actuaciones inmediatas fijadas por la ley y concretadas en la Guía se encuentran:
1) FONDO PISOS DE ALQUILER PARA POLÍTICAS SOCIALES que se compone de
parque público y de parque privado de grandes tenedores como los bancos y otros propietarios de más de 50 viviendas. La ley 24/2015 determina que los grandes propietarios que mantienen  pisos vacíos por más de dos años deben hacer la cesión obligatoria de  viviendas por tres años para el Fondo de viviendas de alquiler para  políticas sociales (artículo 7)
2) OBLIGACIÓN DE OFRECER ALTERNATIVA RESIDENCIAL para desahucios de  alquiler de privados que debe asegurar la administración (art. 5.6)
3) GARANTÍA DE OTORGAMIENTO DE AYUDAS. La  Ley establece el derecho a recibir ayudas económicas para evitar el  desahucio de personas o unidades familiares que no puedan afrontar el  pago del alquiler. (artículo 5.5)
4) OFERTA DE ALQUILER SOCIAL COHERENTE CON LA LEY EN LOS PISOS  GESTIONADOS POR FORUM de forma que el precio del alquiler más los  suministros no superen el 30% de los ingresos familiares (artículo 8).

LA  PAHC NO PUEDE TOLERAR QUE EL AYUNTAMIENTO INCUMPLA LA LEY QUE  DEFIENDE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA POR LA QUE TANTO HEMOS LUCHADO.