#BlocBages4: quart edifici recuperat a Manresa #SAREBEsNuestra


(Versión en castellano debajo)

L'Obra Social de la PAH segueix creixent: quart edifici recuperat a Manresa

Amb aquest ja són 12 els blocs alliberats de la SAREB per la campanya de l'Obra Social de la PAH, d'un total d'una trentena de blocs en mans de fons voltors, la Banca i la SAREB.
Aquest és el quart bloc d’habitatges que alliberem a la ciutat en poc més de divuit mesos, des que vàrem iniciar la campanya d’Obra Social a Manresa. Durant aquest període l’Obra Social al Bages ha acollit un total de 100 persones, 41 d’elles menors d’edat, de 34 famílies.
El quart bloc alliberat per la PAHC a Manresa, la ciutat del 25% del parc d'habitatge buit, amb prop de 9.000 pisos que no compleixen seva funció social; Manresa, la ciutat amb un govern incapaç de liderar la lluita per l'habitatge digne; Manresa, la ciutat on, un cop més, la mobilització popular de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca del Bages torna a garantir el dret a l'Habitatge a famílies que han perdut el seu sostre.
Setmana darrera setmana l'assemblea de la PAHC Bages es va omplint amb persones que viuen la desolació de perdre l'habitatge i el lloc de recer de la seva vida i de la seva família.
A la PAHC acollim, acompanyem i donem suport a les persones contra els bancs i contra el sistema polític i jurídic que els dóna suport.
Sense anar més lluny, aquest dimecres, els companys que van participar en l'acció del dia 29 contra CX per aconseguir la signatura de la dació en pagament per a la família de Mohamed, han estat citats a judici per un sistema que converteix les víctimes dels usurers que s'atreveixen a protestar, en culpables de desordres. Finalment, el judici no s'ha celebrat per un error formal dels Jutjats.
En dos anys, l'ajuntament ha estat incapaç ni d'aturar els desnonaments d’habitatge habitual per  impagament d’hipoteques o de lloguer, ni d'oferir habitatge digne a les persones que s'han de quedar al carrer.
Hem hagut de ser la PAHC Bages, impulsant l'Obra Social de la PAH que va creixent dia a dia per tot el país, qui aconseguíssim qui aconseguíssim solucions per les famílies empobrides. Amb aquest quart Bloc recuperat, ja són prop de 40 les famílies a les que la PAHC hem pogut oferir una llar.
Als blocs ocupats del Carrer Girona i del Carrer Amadeu Vives, que ja són pràcticament plens, hi afegim avui un altre edifici de pisos del SAREB al bell mig del Barri Antic, a tocar de l'Ajuntament. Un edifici de 4 pisos de reduïdes dimensions que ja és ple amb 4 famílies, dues d’elles amb menors a càrrec.
Per acabar, volem denunciar que la SAREB, el "banc dolent" engendrat amb diners públics per desfer-se dels "actius tòxics" dels bancs, està venent a fons voltors els prop de 70.000 pisos que acumula per seguir una indecent espiral d'especulació
Avui aquest acte expressa dues coses ben clares:
- La primera és que a la PACH seguirem practicant la desobediència civil perquè la nostra lluita, encara que sigui condemnada pels jutges al servei dels poderosos, està legitimada per que és la única forma possible de resistència contra les flagrants injustícies i violacions dels drets humans més elementals.
- La segona és la demostració  de la incapacitat del nostre ajuntament de complir els acords que pren a la sala de plens i de donar respostes mínimament adequades a les necessitats dels empobrits per aquest sistema injust que no paren d'augmentar en nombre cada dia.
Mentre ni l'ajuntament ni FORUM vetllin pel dret a l'habitatge, ho farem des de la PAHC i cada cop estem més a prop de la plaça Major per denunciar la incompetència dels nostres representats municipals.
SI SE PUEDE, ESTEM PODENT!!!

______________________________________________________________________________

 
(Versió en català amunt)
 
La Obra Social de la PAH sigue creciendo: cuarto edificio recuperado en Manresa


Con éste ya son 12 los bloques liberados de la SAREB por la campaña de la Obra Social de la PAH, de un total de una trentena de bloques en manos de fondos buitres, la Banca y la SAREB.

Éste es el cuarto edificio de viviendas que recuperamos en la ciudad en poco más de dieciocho meses, desde que iniciamos la campaña de la Obra Social en Manresa. Durante este periodo la Obra Social en Bages ha acogido un total de 100 personas, 41 de ellas menores de edad, de 34 familias.

El cuarto bloque recuperado por la PAHC en Manresa, la ciudad del 25% del parque de vivienda vacío, con casi 9.000 pisos que no cumplen su función social; Manresa, la ciudad con un gobierno incapaz de liderar la lucha por la vivienda digna; Manresa, la ciudad donde, una vez más, la movilización popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca vuelve a garantizar el derecho a la vivienda a familias que han perdido su techo.  

Semana tras semana la asamblea de la PAHC Bages se va llenando de personas que viven la desolación de perder su vivienda, su lugar de abrigo y el de su familia.

En la PAHC acogemos, acompañamos y damos apoyo a las personas contra los bancos y contra el sistema político y jurídico que los apoya.

Sin ir más lejos, este miércoles, los compañeros que participaron en la acción del día 29 contra CX para conseguir la firma de la dación en pago para la familia de Mohamed, han estado citados a juicio por un sistema que convierte a las víctimas de los usureros que se atreven a protestar en culpables de desórdenes. Finalmente, el juicio no se ha celebrado por un error formal de los Juzgados.

En dos años, el ayuntamiento ha sido incapaz ni de parar los desahucios de vivienda habitual por impago de hipoteca o de alquiler, ni de ofrecer vivienda digna a las personas que se han quedado en la calle.

Hemos tenido que ser la PAHC Bages, impulsando la Obra Social de la PAH que va creciendo día a día por todo el país, quienes consigamos soluciones para  las familias empobrecidas. Con este cuarto Bloque recuperado, ya son casi 40 las familias a las que la PAHC ha podido ofrecer un hogar.

A los bloques recuperados del Carrer Girona y del Carrer Amadeu Vives, que ya están prácticamente llenos, le añadimos hoy otro edificio de pisos de la SAREB en pleno centro del Barri Antic, al lado del Ayuntamiento. Un edificio de 4 pisos de dimensiones reducidas que ya está casi lleno con 3 familias, dos de ellas con menores a su cargo. 

Para acabar, queremos denunciar que la SAREB, el "banco malo" engendrado con dinero público para deshacerse de los "activos tóxicos"  de los bancos, está vendiendo a fondos buitres los cerca de 70.000 pisos que acumula para seguir con la indecente espiral de especulación.

Hoy este acto expresa dos cosas muy claras:

- La primera es que la PACH seguiremos practicando la desobediencia civil porque nuestra lucha, aunque sea condenada por los jueces al servicio de los poderosos, está legitimada porque es la única forma posible de resistencia contra las flagrantes injusticias y violaciones de los derechos humanos más elementales. 

- La segunda es la demostración de la incapacidad de nuestro Ayuntamiento de cumplir los acuerdos que toma en la sala de plenos y de dar respuestas mínimamente adecuadas a las necesidades de los empobrecidos por este sistema injusto que no paran de aumentar en número cada día.

Mientras ni el Ayuntamiento ni FORUM velen por el derecho a la vivienda, lo haremos desde la PAHC y cada vez estamos más cerca de la Plaza Mayor para  denunciar la incompetencia de nuestros representantes municipales.


SI SE PUEDE, ESTAMOS PUDIENDO!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada