Diem NO al feixisme i el racisme #NoVotisPxC #NoVotisFeixisme


La PAHC Bages diem NO al feixisme i el racisme


La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages fa ja més de dos anys que lluita per un habitatge digne a la ciutat de Manresa.

Durant aquests dos anys hem fet de la solidaritat la clau de volta per canviar centenars de realitats dramàtiques, ens hem donat la mà i hem plantat cara a un sistema injust, que ens vol soles, que ens vol separades, sap el sistema que juntes som imparables.

El proper 24 de Maig son eleccions municipals, nosaltres som un col·lectiu apartidista, però no ens podem mantenir callades davant els atacs del feixisme més antic, ranci i fastigós, no ens podem mantenir callades davant els atacs a companyes, que lluiten amb nosaltres, que son a les nostres assemblees, a les accions, que hi son quan fem caure les portes de l’especulació i obrim els pisos buits per omplir-los de vida, no callarem quan ataquen a companyes que son com nosaltres, que som nosaltres.

Plataforma per Catalunya està repartint aquests dies una propaganda que menteix fastigosament sobre les ajudes als lloguers socials, una nova mostra de la impotència del racisme i el feixisme, que cada cop està més arraconat, més sol.


Durant aquests dos anys hem plantat cara a Plataforma per Catalunya en diverses ocasions, ho vam fer al Ple de l’ajuntament quan els vam dir que desitjàvem que en aquestes eleccions quedessin fora del consistori, ho vam fer també quan van voler fer un recapte d’aliments racista al barri de la Font dels Capellans, els vam fer fora del Barri, per que els barris som nosaltres, les explotades de tots colors. Van denunciar a un Company de Pahc Bages per aquella acció i vam tornar a plantar cara a jutjats, demostrant la nostra solidaritat amb el company i contra el racisme i el feixisme en totes les seves formes.

Volem recordar que l’únic culpable de la situació de milers de famílies és el sistema que ens maltracta. Un sistema capitalista que especula amb les nostres vides, un sistema per al qual nosaltres, les persones som pura mercaderia, un producte més de mercat. Juntes, amb la Fàtima, el Gabriel, El Mohamed, la Maria, en Joan, la Lucia, en Manel o la Luz hem dit que no ho permetrem, que ens plantem davant d’injustícia i defensarem els nostres drets

És per això que us demanem que no voteu al feixisme, que doneu l’esquena a Plataforma per Catalunya, que si els veieu repartint la seva propaganda feixista no tremoleu i l’estripeu, que parleu amb les vostres veïnes, que juntes fem pedagogia i d’una vegada per totes acabem amb el racisme.

Aquest 24 de Maig, No Votis PXC

Programa municipal d’habitatge de la PAHC Bages per la ciutat de Manresa 

Programa municipal d’habitatge de la PAHC Bages per la ciutat de Manresa
El passat dia 6 de març vàrem convidar a totes les candidatures a l'alcaldia de la ciutat a un debat organitzat per Manresainfo sobre habitatge. El podeu veure aquí
Els vam fer arribar a totes un document elaborat per nosaltres que recull la nostra anàlisi i les nostres propostes per fer front a aquest greu problema de la ciutat.
En aquesta entrada les mostrem públicament i esperem que les diferents formacions polítiques les facin seves a partir de la propera legislatura.

Les propostes programàtiques de la PAHC per fer front a l’emergència habitacional.Principis i línies polítiques

 • L’Habitatge ha d’estar subordinat a les polítiques econòmiques perquè és un dret fonamental
 • Cal exigir als Governs de l’estat i de Catalunya recursos financers per polítiques socials d’habitatge 
 • Cal exigir la cessió dels pisos de la SAREB per al Fons d’habitatge social.
 • Pressionar entitats financeres i immobiliàries amb multes per no complir els deures de social i de conservació per obtenir pisos buits dels bancs per a habitatge social.
 • Cal concentrar i augmentar el volum d’ajuts per la rehabilitació i dirigir-los prioritàriament a les famílies amb menys recursos, al mateix temps que es la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

Mesures concretes

 • Cal reforçar i reorientar els ajuts a les unitats de convivència pel pagament del lloguer. Aquests ajuts s’han de discriminar en funció del nivell d’ingressos i de les persones que viuen a la llar, i atendre prioritàriament situacions d’especial urgència.
 • Complementàriament, s’ha de reservar una part dels pisos d’habitatge amb protecció oficial d’iniciativa pública a famílies que no poden accedir a un lloguer just sense el suport d’aquests ajuts al pagament del lloguer. Efectuar una revisió de la situació del parc d’habitatges tancats de protecció oficial dels barris de Manresa.
 • Cal prioritzar l’optimització del parc públic existent, ajustant, preveient i programant els seus costos de manteniment, estudiant noves formes d’allotjament, (com per exemple ampliació del programa de masoveria urbana) invertint en la seva rehabilitació, i impulsant el manteniment dels habitatges i edificis per part dels arrendataris a canvi de bonificacions de quotes.
 • Cal fomentar la intervenció de l’administració d’ofici, sistemàtica i preventiva, per garantir el deure de conservació, seguretat, salubritat i ornat públic dels edificis (ordres d’execució -i si s’escau execucions subsidiàries-, procediments sancionadors.
 • Prioritzar la rehabilitació, renovació i regeneració urbana en barris vulnerables acompanyats d’ajuts públics importants per a les Comunitats de Propietaris per revertir els processos greus de gentrificació que ja s’estan produint al Barri Antic.
 • Cal concentrar i augmentar el volum d’ajuts per la rehabilitació i dirigir-los prioritàriament a les famílies amb menys recursos.

Instruments

 • Redacció immediata del Pla Local d’Habitatge
 • Exigir actuacions concertades entre l’ajuntament i el govern de la Generalitat per resoldre una de les problemàtiques més greus de totes les ciutats catalanes:
 • Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació del Barri Antic de Manresa segons l’article 36 de la 18/2007, de 28 de setembre de dret a l’habitatge.
 • Convenis amb els propietaris per fer efectiu el deure de conservació  art. 30 i 39 de la Llei del Dret a l’Habitatge.
 • Creació d’una unitat tècnica d’habitatge a l’ajuntament
 • Refundar  FORUM empresa municipal per la promoció de la rehabilitació i per a la gestió de l’habitatge social. Auditoria del deute històric de FORUM. FORUM gestionarà el Fons Municipal d’Habitatge Social amb una clara direcció política del govern municipal i amb un òrgan col·legiat per fer una gestió transparent amb participació de la PAHC i altres entitats del tercer sector.
 • Reforç i reestructuració dels serveis socials i coordinació transversal amb habitatge.

#SSocialsAmbLaILP

Les professionals de Serveis Socials denuncien manca de recursos per fer front a l'allau de desnonaments actual i reclamen que s'aprovi urgentment la ILP habitatge


Amb un vídeo publicat amb l'etiqueta #SSocialsAmbLaILP l'assemblea de Serveis Socials Públics i de Qualitat i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  s'adhereixen a la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica.
 
Els treballadors i treballadores de Serveis Socials expliquen com des de l'esclat de la bombolla immobiliària hi ha hagut un augment exponencial dels desnonaments que ha canviat el seu dia a dia com a professionals. Expliquen com, només a la ciutat de Barcelona, han de fer front a una mitjana de 30 desnonaments diaris sense els recursos suficients per assegurar un reallotjament digne i adequat per a les famílies.
 
Al vídeo publicat denuncien la manca de polítiques d'habitatge i com això té un impacte en l'atenció social que realitzen, i que les porta a haver d'actuar en situacions d'emergència per pèrdua de l'habitatge sense els recursos suficients. En el cas de Barcelona, denuncien com moltes vegades la seva intervenció es limita a estar presents al desnonament en aplicació d'un protocol entre l’Ajuntament i els organismes de l’àmbit judicial que a la pràctica tan sols ha servit per “protegir a la comitiva judicial per dur a terme els llançaments en lloc de tenir com a objectiu fer una atenció social preventiva i protegir l’adequat reallotjament de les persones afectades”. És així com consideren que són "l'escut que utilitza l'Administració per legitimar la seva intervenció en els desnonaments" i que amb aquest tipus d'actuacions els usuaris perden la confiança en els professionals referents i en la pròpia institució dels Serveis Socials.

Les seqüeles dels desnonaments en la infància

Un dels col·lectiu més vulnerables davant els desnonaments és el dels menors d'edat. Les professionals de Serveis Socials relaten en el vídeo com en el seu dia a dia viuen situacions de molta tensió en què els propis menors els demanen "si us plau, no em treguis de casa meva". A més, alerten com en els centres dels barris amb menys recursos i amb major nombre de desnonaments es pot apreciar una presència major de problemes de salut mental entre els infants.
Aquestes impressions són avalades pels estudis sobre la matèria que avancen algunes dades molt preocupants. Per exemple, un Informe recent realitzat per l'Observatori DESC i la PAH a partir de 1200 enquestes a famílies en execució hipotecària apunta que un 16% dels nens i un 13% de les nenes pateixen mala salut, mentre que, segons dades de l'Enquesta Nacional de Salut 2011-2012, aquests percentatges a Catalunya són d'entre el 6 i el 7%.
Al mateix estudi, un 22% de les llars declara que han hagut de canviar d'escola com a mínim a un dels menors a causa de les dificultats per pagar l'hipoteca. D'aquests canvis escolars, gairebé la meitat, un 47% s'ha produït durant l'any acadèmic, fet que pot tenir conseqüències negatives per l'elecció del centre escolar, l'accés a les beques o la integració socio-educativa dels menors. Segons les professionals de Serveis Socials, en molts dels casos aquestes vivències traumàtiques suposaran greus seqüeles pels infants.

La  ILP habitatge: una solució d'urgència també per evitar els desnonaments per lloguer

Els darrers anys els desnonaments per impagament de lloguer han anat augmentant i  actualment ja suposen el 60% del total a Catalunya. En aquests casos, el procediment de desnonament és molt més fulminant que en l'hipotecari, i la resposta de les Administracions arriba tard i és insuficient. Les mateixes professionals reconeixen que en moltes ocasions tenen seriosos problemes per garantir un reallotjament digne, i s'han de limitar a oferir a les famílies uns dies de pensió o una ajuda pel lloguer d'una habitació a un pis compartit.
Per aquesta raó, la ILP en curs preveu també donar respostes efectives als desnonaments per impagament de lloguer, amb una important distinció entre grans i petits tenidors d'habitatge. Quan el propietari de l’immoble sigui una entitat financera o un gran tenidor d’habitatge, s'haurà d’aturar el desnonament i oferir un lloguer social a la família. En canvi, quan aquest sigui un petit tenidor d’habitatge serà l’administració l’obligada de concedir ajudes perquè l’afectat pugui seguir a l’habitatge o assegurar un reallotjament adequat.

Amb tot, la ILP habitatge permetrà no només aturar el patiment i l'angoixa de milers de famílies, sinó que serveis públics com els Serveis Socials superin la situacio de saturació actual i puguin funcionar amb major eficàcia. És evident que si es redueixen les seves actuacions en els casos d'extrema urgència (desnonaments, talls de subministraments, etc), podran desenvolupar amb major dedicació, recursos i garanties les tasques de prevenció de l'exclusió social i promoció de l'autonomia de les persones que tenen encomanades.Casa per Fàtima
CATALÀ:

Dilluns déiem: Avui estem a l'Ajuntament de Manresa exigint una #CasaXFàtima

Avui dijous diem: Fàtima no té on viure encara.

Dilluns  4 de maig vàrem fer una acció a l'ajuntament per a exigir una solució  per a la Fàtima. La Fàtima té 29 anys i un fill menor a càrrec. Va  arribar a l'Assemblea de PAHC Bages sense un lloc on viure. Portava 15  dies al carrer amb el seu fill de poc més de dos anys, no cobra cap  ajuda i tan sols rebia ajuda  de Càritas cada 15 dies.

Ha  estat acollida aquests dies a casa d'una afectada, però ha de ser  l'Administració qui li doni resposta. Per això dilluns vam forçar una  reunió amb la regidora de SS per a exigir a l'Ajuntament que es  resolgués el cas de Fàtima. Demanàvem, i seguim demanant, que se li doni  un habitatge digne i aliments bàsics per sobreviure.

Aquell  dia la "solució" fou que li proporcionaven 2 nits d'allotjament a una  pensió i, després de tenses negociacions, un lloc on poder esmorzar i  sopar. Durant el dia han de ser al carrer, doncs la pensió no els deixa ser a l'habitació només que per dormir.

La  nit del dilluns la va passar a la pensió, on a mitja nit no va ni poder  escalfar una mica de llet per al seu bebè que tenia gana. Pel matí,  quan es dirigí al lloc on li havien de donar el desdejuni el va trobar  tancat. Va tenir sort de poder tornar al Bloc 3 on les veïnes la van  cuidar a ella i el seu bebè. Ahir al matí tenia cita amb la seva assistenta social per conèixer a partir de d'avui quina solució definitiva se li oferia. Aquesta nit era la última  que tenia dret a dormir a la pensió.

La  resposta de l'administració no ha pogut ser més descoratjadora: li  ofereixen seguir en aquesta pensió durant 15 dies mentre revisen el seu  cas.

En  vista d'aquesta pobre solució, que manté la precarietat per la Fátima i  el seu fill, una de les famílies afectades de l'Obra Social de la PAHC  Bages ha decidit acollir-la a ella i al seu bebè a casa seva i no  permetre que torni a passar més nits en una pensió que no disposa dels  mínims serveis necessaris per al benestar del petit.

Un  cop més estem fent el treball que haurien de fer les administracions.  Reallotgem a les persones que no disposen de recursos ni d'habitatge.  Donem una  alternativa quan l'administració tanca portes.

Vivim  una vulneració sistemàtica dels drets humans. Vivim en una situació  d'emergència habitacional insostenible a la ciutat de Manresa on,  recordem-ho, hi ha més de 8.000 pisos buits i la falta de voluntat  política fa que l'Ajuntament encara ara, després de més d'un any de  ser aprovada, no aplica la moció aprovada per multar als bancs amb pisos  buits, que permetria posar en lloguer social molts d'aquests habitatges  buits, i no hauríem de viure situacions com la de Fàtima i el seu bebè.

CASTELLANO:

El lunes decíamos: Hoy estamos en el Ayuntamiento de Manresa exigiendo #CasaXFàtima

Hoy jueves decimos: Fátima no tiene donde vivir todavía


El   lunes 4 de mayo hicimos una acción en el ayuntamiento para exigir una   solución para Fátima. Fátima tiene 29 años y un hijo menor a su cargo.   Llegó a la Asamblea de PAHC Bages sin un sitio donde vivir. Llevaba 15   días en la calle con su hijo, no cobra ninguna ayuda y solo recibe  ayuda  de Cáritas cada 15 días.

Ha   estado acogida estos días en casa de una afectada, pero tiene que ser   la Administración quien le dé respuesta. Por eso el lunes forzamos una   reunión con la regidora de SS para exigir al Ayuntamiento que se   resolviera el caso de Fátima. Pedíamos, y seguimos pidiendo, que se le   dé una vivienda digna y alimentos básicos para sobrevivir.

Ese   día la "solución" fue que le proporcionaban 2 noches de alojamiento en   una pensión y, tras arduas negociaciones, un lugar donde poder  desayunar  y cenar. Durante el día deben estar en la calle, pues la pensión no les deja estar en la habitación más que para dormir.

La   noche del lunes la pasó en la pensión, donde a media noche no pudo ni   calentar un poco de leche para su bebé que tenía hambre. Por la mañana   cuando se dirigió al sitio donde le debían dar el desayuno lo encontró   cerrado. Tuvo suerte de poder volver al Bloque 3 donde las vecinas la   cuidaron a ella y su bebé.

Ayer por la mañana tenía cita con su asistenta social para conocer a partir de hoy   qué solución definitiva se le daba. Esta noche era la última que tenía   derecho a dormir en la pensión.

La   respuesta de la administración no ha podido ser más triste: le ofrecen   seguir en esa pensión durante 15 días mientras revisan su caso.

En   vista de esta pobre solución, que mantiene la precariedad para Fátima  y  su hijo, una de las familias afectadas de la Obra Social de la PAHC   Bages ha decidido acogerla a ella y su bebé en su casa y no permitir  que  vuelva a pasar más noches en una pensión sin los mínimos servicios  necesarios para el bienestar del pequeño.

Estamos   haciendo el trabajo que deberían hacer las administraciones.  Realojamos  a las personas que no tienen recursos ni vivienda. Damos  una  alternativa cuando la administración cierra las puertas. Tenemos  que  recordar que tenemos otro caso en situación de extrema pobreza que  no  recibía ayuda porque la regidora no era consciente de que había  tres  menores.

Vivimos   una vulneración sistemática de los derechos humanos. Vivimos en una   situación de emergencia habitacional insostenible en la ciudad de   Manresa donde, recordamos, hay más de 8.000 pisos vacíos y la falta de  voluntad política hace que el Ayuntamiento todavía ahora, después de más  de un anño de su aprobación, no aplique la moción aprobada para multar a  los bancos con pisos vacíos, que permitiría poner en alquiler social  muchas de estas viviendas vacías, y no viviríamos situaciones como la de  Fátima y su bebé.