Programa municipal d’habitatge de la PAHC Bages per la ciutat de Manresa 

Programa municipal d’habitatge de la PAHC Bages per la ciutat de Manresa
El passat dia 6 de març vàrem convidar a totes les candidatures a l'alcaldia de la ciutat a un debat organitzat per Manresainfo sobre habitatge. El podeu veure aquí
Els vam fer arribar a totes un document elaborat per nosaltres que recull la nostra anàlisi i les nostres propostes per fer front a aquest greu problema de la ciutat.
En aquesta entrada les mostrem públicament i esperem que les diferents formacions polítiques les facin seves a partir de la propera legislatura.

Les propostes programàtiques de la PAHC per fer front a l’emergència habitacional.Principis i línies polítiques

 • L’Habitatge ha d’estar subordinat a les polítiques econòmiques perquè és un dret fonamental
 • Cal exigir als Governs de l’estat i de Catalunya recursos financers per polítiques socials d’habitatge 
 • Cal exigir la cessió dels pisos de la SAREB per al Fons d’habitatge social.
 • Pressionar entitats financeres i immobiliàries amb multes per no complir els deures de social i de conservació per obtenir pisos buits dels bancs per a habitatge social.
 • Cal concentrar i augmentar el volum d’ajuts per la rehabilitació i dirigir-los prioritàriament a les famílies amb menys recursos, al mateix temps que es la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

Mesures concretes

 • Cal reforçar i reorientar els ajuts a les unitats de convivència pel pagament del lloguer. Aquests ajuts s’han de discriminar en funció del nivell d’ingressos i de les persones que viuen a la llar, i atendre prioritàriament situacions d’especial urgència.
 • Complementàriament, s’ha de reservar una part dels pisos d’habitatge amb protecció oficial d’iniciativa pública a famílies que no poden accedir a un lloguer just sense el suport d’aquests ajuts al pagament del lloguer. Efectuar una revisió de la situació del parc d’habitatges tancats de protecció oficial dels barris de Manresa.
 • Cal prioritzar l’optimització del parc públic existent, ajustant, preveient i programant els seus costos de manteniment, estudiant noves formes d’allotjament, (com per exemple ampliació del programa de masoveria urbana) invertint en la seva rehabilitació, i impulsant el manteniment dels habitatges i edificis per part dels arrendataris a canvi de bonificacions de quotes.
 • Cal fomentar la intervenció de l’administració d’ofici, sistemàtica i preventiva, per garantir el deure de conservació, seguretat, salubritat i ornat públic dels edificis (ordres d’execució -i si s’escau execucions subsidiàries-, procediments sancionadors.
 • Prioritzar la rehabilitació, renovació i regeneració urbana en barris vulnerables acompanyats d’ajuts públics importants per a les Comunitats de Propietaris per revertir els processos greus de gentrificació que ja s’estan produint al Barri Antic.
 • Cal concentrar i augmentar el volum d’ajuts per la rehabilitació i dirigir-los prioritàriament a les famílies amb menys recursos.

Instruments

 • Redacció immediata del Pla Local d’Habitatge
 • Exigir actuacions concertades entre l’ajuntament i el govern de la Generalitat per resoldre una de les problemàtiques més greus de totes les ciutats catalanes:
 • Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació del Barri Antic de Manresa segons l’article 36 de la 18/2007, de 28 de setembre de dret a l’habitatge.
 • Convenis amb els propietaris per fer efectiu el deure de conservació  art. 30 i 39 de la Llei del Dret a l’Habitatge.
 • Creació d’una unitat tècnica d’habitatge a l’ajuntament
 • Refundar  FORUM empresa municipal per la promoció de la rehabilitació i per a la gestió de l’habitatge social. Auditoria del deute històric de FORUM. FORUM gestionarà el Fons Municipal d’Habitatge Social amb una clara direcció política del govern municipal i amb un òrgan col·legiat per fer una gestió transparent amb participació de la PAHC i altres entitats del tercer sector.
 • Reforç i reestructuració dels serveis socials i coordinació transversal amb habitatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada