EL DRAMA DE L'HABITATGE. El degoteig de les famílies que es queden sense un lloc per viure no s'atura. Per fer front a aquesta situació d'emergència d'habitatge, l'equip de govern ha iniciat el mandat reunint-se amb la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme i cercant punts de trobada que passen per posar en marxa mesures per aconseguir augmentar el nombre d´habitatges socials.


Ajuntament i PAHC comencen a negociar com aturar el degoteig de gent sense casa.

La trobada dels antidesnonaments manresans amb els regidors d'Habitate i Acció Social dóna els primers resultats.La plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) i l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa han posat en marxa el treball conjunt per donar resposta a la situació d'emergència d'habitatge, una de les prioritats de l'acció de govern aquest mandat.

La PAHC ha informat que ha mantingut una reunió amb el nou regidor d'habitatge, Antoni Llobet i la regidora d'Ácció Social, Maria Merçe Rosich, en la qual ha posar en manifest la necessitat que l'aplicació de mesures que redueixin l'impacte d'aquest drama no s'allargui en el temps i que l'Ajuntament hi posi els mitjans tècnics i humans necesaris.

Rufí Cerdan de la PAHC, ha explicat que es consideren “ un interlocutor imprescindible per a abordar el problema del dret al habitatge” a la ciutat i des d´aquesta posició han donat el vistiplau al programa d´inspecció de l´ajuntament sobre els habitatges desocupats en situació anòmala. Per la seva part, el govern municipal ha accedit a la petició de la PAHC de fer pública la llista dels pissos buits d'entitats bancàries amb les seves condicions d'habitabilitat.

Segons Cerdan, un altre dels acords ha estat que l'Ajuntament isntará els banc, amb particiàció, de la PAHC per tal que cedeixin pisos buits a la bossa que hi ha per a lloguer social.Redacció immediata.A més, l'Ajuntament iniciarà inmediatament la redacció del Pla d'Habitatge i convocarà a la PAHC anb un guió per concretar aspectes pràctics com valorar què es considera lloguer social en fució de la migradesa i irregularitat dels ingresos i de les càrregues familiars; per preveure el lloguer social per a les persones sense ingresosos i la valoració de les necessitats d'ajudes al lloguer per imperdir desnonaments per impagament de lloguer.

A més, l'Ajuntament recaptarà del poder judicial la informació de desnonaments a Manresa, si és possible des del 2007 fins ara.L'ajuntament farà pública la llista dels pisos buits en mans dels bancs i en detallarà les condicions d'habitabilitat.La PAHC va plantejar també la necessitat de refundar l'empresa municipal Fòrum per impulsar la rehabilitació d'habitatges i, segons Cerdan, l'Ajuntament va respondre que preveu la inclusió de Fòrum al servei d´una política d´habitatge municipal que tingui com a element central el lloguer social.

Quant als temes de Serveis Socials, la PAHC va insistir que cal abordar les mancances amb indicadors del fracàs de l'atenció social i s'ofereix a contribuir-hi exposant el punt de vista dels usuaris que no troben respostes adequedes.

Segons Cerdan, l'Ajuntament va reconèixer que aquest ha de ser un punt de partida per dimensionar correctament l'abast de la problemàtica social i abordar millor les solucions, que poden passar per la reorganització dels serveis i per aportar nous recursos. També es va acordar la convocatòria d'una trobada entre la PAHC i Serveis Socials amb la participació de profesionals en aquest àmbit.

13 propostes per a un programa municipal d'aplicació a ManresaEl programa municipal d'habitatge que panteja la PAHC per a la ciutat de Manresa inclou 6 mesures concretes i 7 instruments: • Reforçar i reorientar els ajuts per al pagament del lloguer. Aquests ajuts s'han de discriminar en funció del nivell d'ingressos o de les persones que viuen a la llar, i atendre prioritàriament situacions d'especial urgència.

 • Cal reservar una part dels pisos d'habitatge amb protecció oficial d'iniciativa pública a famílies que no poden accedir a un lloguer just sense el suport d'aquests ajuts al pagament de lloguer. Efectuar una revisió de la situació del parc d'habitatges tancats de protecció oficial dels barris de Manresa.

 • Cal prioritzar l'optimització del parc públic existent, ajustant, preveient i programant els seus costos de manteniment i estudiar noves formes d'allotjament ( com per exemple ampliació del programa de masoveria urbana), invertir en rehabilitació el manteniment dels habitatges i edificis per part dels arrendataris a canvi de bonificació de quotes.

 • Cal fomentar la intervenció de l'administració d'ofici, sistemàtica i preventiva, per garantir el deure de conservació, seguretar, salubritat i ornat públic dels edificis.

 • Prioritzar la rehabilitació, renovació i regeneració urbana en barris vulnerables acompanyats d'ajuts públics importants per a les comunitats de propietaris per revertir els processos greus que ja s'estan produint al Barri Antic.

 • Cal concretar i argumentar el volum d'ajuts per la rehabilitació i dirigir-los prioritáriament a les famílies amb menys recursos.InstrumentsPel que fa als isntruments per assolir, els objecctius serien: • Redacció immediata del Pla local d'Habitatge.

 • Exigir actuacions concertades entre l'ajuntament i el Govern de la Generalitat per resoldre una de les problemàtiques mes greus de totes les ciutats catalanes.

 • Declaració d'àrees de conservació i rehabilitació del Barri Antic de Manresa.

 • Convenis amb els propietaris amb la finalitat de fer efectiu el deure de conservació que recullen els articles 30 i 39 de la Llei del Dret a l'Habitatge.

 • Creació d´una unitat tècnica d'habitatge a l'Ajuntament.

 • Refundar l'empresa municipal Fòrum per a la promoció de la rehabilitació i per a la gestió de l'habitatge social. Auditoria del deute històric de Fòrum. A més a més Fòrum gestionará el fons Municipal d'Habitatge Social amb una clara direcció política del govern municipal i amb un òrgan col.legiat per fer una gestió transparen amb la participació de la PAHC i altres entitats del tercer sector.

 • Reforç i reestructuració dels Serveis Socials i coordinació transversal amb Habitatge.  Font: Regio7Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada