dilluns, 31 d’agost de 2015

Parlament a FMA Manresa 2015Tot el poder per al poble! Recuperem les sobiranies!


 
Com cada any, des de fa 24, ens reunim totes la última setmana d’agost per celebrar aquesta Festa Major Alternativa que, a més d’omplir de festa, cultura i alegria els carrers de Manresa , també ens serveix per gaudir d’un espai de reivindicació i de lluita. Aprofitem la FMA per mostrar com amb l’empoderament de les persones, l’autogestió i l’organització col·lectiva som capaces d’aconseguir tot allò que volem, demostrant que nosaltres i només nosaltres podem recuperar la sobirania d’allò que és nostre i que ens volen prendre i apropiar-se’n.

Per això aquest any l’eix central d’aquesta FMA és la SOBIRANIA. Perquè volem ser les que decidim sobre tot, volem ser lliures de triar com ha de ser la nostra vida, com ens gestionem, on i amb qui vivim i compartim la nostra vida, què fem amb els nostres cossos i què mengem. Prou de ser esclaves del capitalisme i el consumisme desenfrenat. Prou d’estar lligades de per vida a uns deutes il·legítims, construïts al voltant d’interessos d’especuladors sense escrúpols que l’únic que persegueixen és el benefici econòmic a curt termini.

En especial a la PAHC reivindiquem el dret a gaudir d’habitatges dignes sense haver d’hipotecar-nos ni pagar lloguers abusius sabent que existeixen alternatives a aquest model de propietat privada com són les cooperatives d’habitatge, la masoveria urbana o la cessió d’ús. Sense recursos econòmics ni poder institucional la manera que fem servir per assolir part d’aquests drets és la desobediència civil en forma d’ocupació dels pisos buits que els bancs no posen al mercat per motius purament econòmics.

Reivindiquem també el dret a gaudir dels carrers i places de la ciutat, de poder sortir a manifestar el nostre rebuig a lleis injustes sense haver de patir la criminalització i repressió de la veu del poble amb lleis retrògrades com la llei mordassa o l’ordenança de civisme.

Sobirania real és gaudir de sobirania energètica i alimentària, participar de totes les decisions que afecten la nostra vida, sortir al carrer i debatre sobre tot allò que ens interessa, triar com ha de ser la nostra vida i la dels nostres fills i filles, a qui delego la gestió del bé comú i durant quant de temps...

Tot i que estem de festa, volem tenir un record especial per totes aquelles companyes que moren cada dia mentre travessen la Mediterrània escapant de les guerres als seus països d’origen, cercant una vida millor en aquesta Europa que els dona l’esquena, les dones assassinades per homes violents i filles víctimes del seus pares; persones sense sostre  que, com va passar fa poc a la nostra ciutat, moren soles sense que cap administració els ofereixi solucions i tantes i tantes morts que es podrien evitar si ens deixessin governar-nos i deixar d’estar subjectes als capricis del poder econòmic capitalista que prioritza el benefici econòmic per uns pocs privilegiats mostrant-se insensible davant aquestes tragèdies quotidianes.

Tot el poder per al poble! Recuperem les sobiranies!
Llarga vida per la Festa Major Alternativa i la seva sobirana lluita!
Ens trobem als carrers!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todo el poder para el pueblo! Recuperemos las soberanías!


  
Como cada año, desde hace 24, nos reunimos todas la última semana de agosto para celebrar esta Festa Major Alternativa que, además de llenar de fiesta, cultura y alegría las calles de Manresa, también nos sirve para disfrutar de un espacio de reivindicación y lucha. Aprovechamos la FMA para mostrar cómo con el empoderamiento de las personas, la autogestión y la organización colectiva somos capaces de conseguir  todo lo que queremos, demostrando que nosotras y sólo nosotras podemos recuperar la soberanía de lo que es nuestro y que nos quieren quitar y apropiárselo.

Por ello este año el eje central de esta FMA es la SOBERANÍA. Porque queremos ser las que decidimos sobre todo, queremos ser libres de elegir cómo debe ser nuestra vida, cómo nos gestionamos, donde y con quien vivimos y compartimos nuestras vidas, lo que hacemos con nuestros cuerpos y lo que comemos. Basta de ser esclavas del capitalismo y el consumismo desenfrenado. Basta de estar atadas de por vida por unas deudas ilegítimas, creadas por los intereses de los especuladores sin escrúpulos que lo único que persiguen es el beneficio económico a corto plazo.

Especialmente la PAHC reivindicamos el derecho a disfrutar de viviendas dignas sin tener que hipotecarnos o pagar alquileres abusivos sabiendo que existen alternativas a este modelo de propiedad privada como son las cooperativas de viviendas, la “masoveria” urbana o la cesión de uso. Sin recursos financieros o poder institucional la manera que utilizamos para conseguir parte de estos derechos es la desobediencia civil en forma de ocupación de los pisos vacíos que los bancos no ponen en el mercado por razones puramente económicas.

Reivindicamos el derecho a disfrutar de las calles y plazas de la ciudad, para poder salir y expresar nuestro rechazo a leyes injustas sin tener que sufrir la criminalización y represión de la voz del pueblo con leyes retrógradas como la Ley mordaza o la “Ordenança de civisme”.

Soberanía real es disfrutar de la soberanía alimentaria y energética, participar en todas las decisiones que afectan nuestra vida, salir a la calle y debatir  sobre todo aquello que nos interesa, escoger como deben ser nuestra vida y las vidas de nuestros hijos e hijas, en quienes delego la gestión del bien común y por cuánto tiempo…

Aunque estamos de fiesta, queremos tener un recuerdo especial para todas las compañeras que mueren cada día mientras atraviesan el Mediterráneo huyendo de guerras en sus países de origen, buscando una vida mejor en esta Europa que les da la espalda, mujeres asesinadas por hombres violentos e hijas víctimas de sus padres; personas sin hogar que, como ha sucedido recientemente en nuestra ciudad, mueren solas sin que ninguna administración les ofrezca soluciones y tantas y tantas muertes que podrían evitarse si nos dejaran que nos gobernemos y dejar de estar sujetos a los caprichos del poder económico capitalista que prioriza el beneficio económico para unos pocos privilegiados mostrándose insensible ante estas tragedias.

Todo el poder para el pueblo! Recuperemos las soberanías!
Larga vida a la Festa Major Alternativa y su lucha soberana!
Nos encontramos en las calles!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada