No volem una #FestaMajorArmadaManifest de FMA (Festa Major Alternativa)

 i 

PAHC BAGES 

A la roda de premsa d´avui

tres de Agost de 2017.
El proper 19 d'Agost, començarà una nova edició de la Festa Major de Manresa. Dies doncs, de celebració i comunitat, dies on la ciutat s'ha d'omplir de color i ha d'esdevenir una festa. És cert però, que la Festa major no és inclusiva per a totes les manresanes, i que de fet, hi ha motius per no sentir-nos part d'aquesta celebració, de fet, hi ha fets que ens fan sentir molt lluny de la Festa Major organitzada per l'Ajuntament de Manresa. 

Un any més veiem amb tristor i indignació, que la festa major de l'Ajuntament de Manresa, és aprofitada per netejar la imatge a aquelles empreses que durant l'any ens fan la vida impossible. És per això que aquest any diem prou i volem denunciar aquest fet, volem denunciar que empreses que fan de la inversió en la indústria militar una de les seves principals fonts d'ingressos, siguin les que patrocinen la Festa Major, volem denunciar que aquelles empreses que ens fan fora de les nostres cases i juguen amb les nostres vides, siguin ara les que ens desitgen una bona Festa Major. 

Tenim doncs, una Festa Major Armada, ja que 3 dels principals patrocinadors de la Festa Major, fan de la guerra el seu negoci; i una Festa Major Desnonada, on 2 dels principals patrocinadors es lucren amb una necessitat tan bàsica com és l'habitatge i un 3r ens contamina i encareix un servei tan bàsic com és el de l'aigua.

Començarem doncs pel BBVA, el banc dirigit per Francisco Gonzalez i que acumula beneficis milionaris any rere any, lidera el vergonyós rànquing de bancs que inverteixen en armament, amb més de 3.000 Milions d'Euros invertits en empreses que entre d'altres fabriquen explosius, bombes i armes nuclears. La indústria de la guerra, és doncs una prioritat per un banc que ja ha demostrat en múltiples ocasions que no té cap escrúpol quan ha de trepitjar els drets humans més bàsics.

Una altra prioritat pel BBVA és el negoci de l'habitatge, on no només és un dels principals desnonadors a l'estat espanyol, sinó que també, és un dels principals especuladors d'aquest dret tan necessari. El BBVA ha sigut un dels principals actors en l'especulació que tant ha afectat les classes populars, on lluny de quedar-se aquí, ha sigut una de les entitats bancàries en tenir més negocis amb fons voltors com "Blackstone". També cal recordar com BBVA és un banc que s'ha aprofitat del rescat  financer per part de l'estat amb les vergonyoses compres a preu de ganga d'Unnim i de Catalunya Caixa, compres que l'han fet beneficiari de més de 12.000 Milions d'euros de diners públic, i que com tots sabem, no  tornaran ni un cèntim tot i els beneficis 3.500 Milions d'euros de l'any passat. BBVA - Catalunya Caixa, junt amb Anticipa, segueixen sent les entitats que més pressionen aquelles persones amb menys sort del Bages, com es reflecteix cada diumenge a les assembles de la PAHC.

Però n'hi ha més, un altre dels patrocinis que es netejaran la cara amb la qual hauria de ser la Festa Major de totes les manresanes, és com no Caixa Bank, la Caixa de Pensions de tota la vida, vaja. El banc, dirigit durant anys pel manresà Isidre Fainé, el mateix banc que ens ha venut la moto de l'obra social de La Caixa, té una cara del tot fosca, doncs invertint en empreses com per exemple Indra, Caixa Bank ha invertit un total de 87 milions d'Euros en indústria militar. 


A més a més, juntament amb el BBVA també és líder en desnonaments i execucions hipotecàries a l'estat espanyol. La Caixa ha estat un dels bancs que més ha invertit a donar una imatge de banc bo, amb la seva campanya de l'Obra social de la caixa, ha intentat fer creure a la gent que ells eren la cara amable de la moneda. Res més lluny de la realitat, moltes famílies han tastat la falsa amabilitat de la caixa en forma de desnonaments, patiment i angoixa. Ja sabeu allò que ens diu, oi? La Caixa, al servei de les persones, Parlem?

Tampoc hem d'oblidar, com aquestes empreses del sector bancari, són un dels principals actors de la crisi mundial, on després de 9 anys de crisi, s'ha pogut comprovar que aquesta només ha afectat la classe popular i mai a ells.

Finalment, hi trobem a ICL (Israel ChemicalsLtd), l'antiga Iberpotash. Una multinacional minera israeliana que explota les mines de Súria i de Sallent, condemnada després de gairebé 20 anys de litigis pels tribunals públics i populars per danys mediambientals, a causa de la salinització d'aqüífers i rius. Provocant un encariment en l'accés a l'aigua de les llars de molts municipis catalans, i una enorme despesa i deute públic. 

ICL també és una multinacional denunciada pel seu vincle amb els crims de guerra de l'exèrcit israelià sobre la població palestina, amb la participació en la comercialització de les bombes de fòsfor blanc (que produeixen cremades irreversibles sobre la població afectada), i amb programes com "apadrina un soldat", dirigides a un exèrcit colonial que entre altres utilitza el càstig col·lectiu de l'enderroc d'habitatges.

Però no és només la vergonya i el dolor, de veure com empreses que inverteixen en armament, ens desitgen bones festes, és que aquestes mateixes empreses fan la vida impossible a moltes manresanes.

Per això, des de la PAHC BAGES i la Festa Major Alternetiva engeguem la campanya  

#FestaMajorArmada#FestaMajorDesnonada

per mostrar la oposició a una festa major finançada per negocis que es lucren amb el nostre patiment,i,fins tot,amb la nostra mort.No volem una festa major amb tacada de sang ni de sofriment de les persones!
.................................        Manifiesto  de  FMA  
(Fiesta Mayor Alternativa ) 
  y


PAHC  BAGES

en la rueda
de
prensa 
hoy

 tres de Agosto de 2017.


El próximo 19 de agosto, comenzara una nueva edición de la Fiesta Mayor de Manresa. Días de celebración y comunidad, días donde la ciudad se llena de color y se convierte en una fiesta. Es cierto, sin embargo, que la Fiesta mayor no es inclusiva para todas las manresanas y, que de hecho, hay motivos para no sentirnos parte de esta celebración debido a que hay hechos que nos hacen sentir muy alejados de la fiesta Mayor organizada por el Ayuntamiento de Manresa.

Un año más, vemos con tristeza e indignación que la fiesta mayor del Ayuntamiento de Manresa es aprovechada para limpiar la imagen de aquellas empresas que durante el año nos hacen la vida imposible. Es por ello que este año decimos basta y queremos denunciar este hecho, queremos denunciar que empresas que hacen de la inversión en la industria militar una de sus principales fuentes de ingresos, sean las que patrocinan la Fiesta Mayor, queremos denunciar que aquellas empresas que nos echan de nuestras casas y juegan con nuestras vidas, sean ahora las que nos desean una buena Fiesta Mayor.

Tenemos pues, una Fiesta Mayor Armada, ya que 3 de los principales patrocinadores de la Fiesta Mayor, hacen de la guerra su negocio; y una Fiesta Mayor desahuciada, donde 2 de los principales patrocinadores se lucran con una necesidad tan básica como es la vivienda, y un 3º nos contamina y encarece un servicio tan básico como es el del agua.

Comenzaremos pues por el BBVA, el banco dirigido por Francisco González y que acumula beneficios millonarios año tras año. Este banco lidera el vergonzoso ranking de bancos que invierten en armamento, con más de 3.000 Millones de Euros invertidos en empresas que entre otros fabrican explosivos, bombas y armas nucleares. La industria de la guerra, es pues una prioridad para un banco que ya ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene ningún escrúpulo cuando debe pisar los derechos humanos más elementales. 
Otra prioridad para el BBVA es el negocio de la vivienda, donde no sólo es uno de los principales desahuciadores en el estado español, sino que también, es uno de los principales especuladores de este derecho tan necesario. El BBVA ha sido uno de los principales actores en la especulación que tanto ha afectado a las clases populares, donde lejos de quedarse ahí, ha sido una de las entidades bancarias en tener más negocios con fondos buitres como "Blackstone". También hay que recordar que el BBVA es un Banco que se ha aprovechado del rescate financiero por parte del estado con las vergonzosas compras a precio de ganga de Unnim y de CatalunyaCaixa; compras que lo han hecho beneficiario de más de 12.000 Millones de euros de dinero público, y que como todos sabemos, no devolverán ni un céntimo a pesar de los beneficios de 3.500 Millones de euros del año pasado. BBVA - CatalunyaCaixa, junto con Anticipa, siguen siendo las entidades que más presionan aquellas personas con menos suerte del Bages, como se refleja cada domingo a las asambleas de la PAHC.

Pero hay más, otro de los patrocinios que se limpiarán la cara con la que debería ser la Fiesta Mayor de todas las manresanas, es como no, Caixa Bank, la Caixa de Pensions de toda la vida, vaya. El banco, dirigido durante años por el manresano IsidreFainé, el mismo banco que nos ha venido la moto de la obra social de La Caixa, tiene una cara totalmente oscura, pues invirtiendo en empresas como por ejemplo Indra. Caixa Bank ha invertido un total de 87 millones de Euros en industria militar. 


Además, junto con el BBVA también es líder en desahucios y ejecuciones hipotecarias en el estado español. La Caixa ha sido uno de los bancos que más ha invertido en dar una imagen de banco bueno, con su campaña de la Obra social de la Caixa, han intentado hacer creer a la gente que ellos eran la cara amable de la moneda. Nada más lejos de la realidad, muchas familias han probado la falsa amabilidad de la caixa en forma de desahucios, sufrimiento y angustia. Ya sabéis lo que nos dice, ¿verdad? La Caixa, al servicio de las personas, ¿Hablamos?

Tampoco debemos olvidar, como estas empresas del sector bancario, son uno de los principales actores de la crisis mundial, donde después de 9 años de crisis, se ha podido comprobar que esta sólo ha afectado a las clases populares y nunca a ellos.

Finalmente, encontramos a ICL (Israel Chemicals Ltd.), la antigua Iberpotash. Una multinacional minera israelí que explota las minas de Súria y Sallent, condenada después de casi 20 años de litigios por los tribunales públicos y populares por daños medioambientales, debido a la salinización de acuíferos y ríos. Estos daños han provocado un encarecimiento en el acceso al agua de los hogares de muchos municipios catalanes, y un enorme gasto y deuda pública.
Una multinacional denunciada también por su vínculo con los crímenes de guerra del ejército israelí sobre la población palestina, con la participación en la comercialización de las bombas de fósforo blanco (que producen quemaduras irreversibles sobre la población afectada), y con programas como "apadrina un soldado", dirigidas a un ejército colonial que entre otros utiliza el castigo colectivo del derribo de viviendas.

Pero no es sólo la vergüenza y el dolor de ver como empresas que invierten en armamento nos desean buenas fiestas, es que estas mismas empresas hacen la vida imposible a muchas manresanas

Por ello, desde la PAHC BAGES y la Fiesta Mayor Alternativa ponemos en marcha la campaña #FestaMajorArmada#FestaMajorDesnonada para mostrar nuestra oposición a una fiesta mayor financiada por negocios que se lucran con nuestro sufrimiento, y, incluso, con nuestra muerte . ¡No queremos una fiesta mayor manchada de sangre ni de sufrimiento de las personas!
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada